Ismet Bici (Ministria e Bujqesise)

Ismet Bici_1

Ismet Bici_2

 

Prof.Dr. Jordan Merkuri (Universiteti Bujqesor i Tiranes)

_Merkuri

Aneksi

Agrume [Compatibility Mode]

Aneksi berthamore [Compatibility Mode]

Aneksi Farore [Compatibility Mode]

Aneksi Faroret

Aneksi Vresht [Compatibility Mode]

 

Hiqmet Skenderi (Bayer Crop Science)

2015 Apple Alb

2015 Mbrojtja e Pemeve frutore berthamore

2015 Mbrojtja e perimeve

2015, Mbrojtja e ullirit

2015, Mbrojtja e vreshtit

Perdorimi i sigurt i PMB

 

Prof.As.Enver Isufi (Instituti i Bujqesise Biologjike)

_1_Edukimi profesional

_2_Mbrojtja Integruar e Bimëve, si filozofi dhe praktikë

Prof.Dr. Magdalena Cara (Universiteti Bujqesor i Tiranes) – Koordinatore e Projektit

hapja e takimit

Perdorimi i sigurt i PMB

Llogaritja-e-dozes-se-pesticideve-shkarko

_2 MEKANIZMAT E VEPRIMIT

 

Prof.Dr. Shpend Shahini  (Universiteti Bujqesor i Tiranes)

Implementimi i teknikes se kapjes masive per kontrollin e Tuta absoluta

PROFILI FITOSANITAR I DOMATES SË KULTIVUAR NË SERRA NË SHQIPËRI

Protokolli teknik fushor i kulturës së specit (1)

protokolli teknik i domates

Prof.Dr. Skender Varaku  (Universiteti Bujqesor i Tiranes)

Semundjet fiziologjike ne hardhi

 

Edmond koka teme dipllome master 2014 shkencor.1

 

Trajnime nga TEMPUS IPM

http://tempus.agrif.bg.ac.rs/remository/5.Training-Working-Group/