Kopertinat e Broshurave te publikuara ne kuader te projektit

  1. Udhëzime praktike se si të marrim informacion nga procesi i regjistrimit të pesticideve në BE

  1. Udhëzues për përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale

 

3. Të mbrojmë fëmijët nga pesticidet

  1. Guidë për përdorimin e sigurt dhe efektiv të pesticideve