1. _1_Lindita Tafaj_SAICM_dhe zbatimi ne Shqiperi
 2. _2_ Magdalena Cara_Prezantimi i Projektit RABA
 3. _3_Ardian Maci
 4. _4_Shpend Shahini
 5. _5 Rovena Agalliu_Prezantim_Menaxhimi kimikateve dhe legjislacioni i ri ne kete fushe_25 Nentor 2015
 6. _6 Shaban Hamzai
 7. _7 Xhemal Mato
 8. _8 Ismet Bici
 9. _9_Krisel_Prezantimi Pesticide Albania
 10. _10_Hiqmeti Skenderi
 11. _11_Enver Isufi_Lista Pozitive Seminari Maminasit 25.11.2015
 12. _12_Aulona Veizi Beqiri_TRANSFERIMI TE FERMERI I PRAKTIKAVE BUJQESORE PER MINIMIZIMIN
 13. _13_Aris Huqi Agro Help-SA & Agrowind.sh.p.k