Pesticidet e falsifikuara dhe ilegale

Pesticidet e falsifikuara dhe ilegale janë duke u prodhuar, tregtuar dhe shitur nga kriminelët në mbarë botën. Përmirësimi i aksesit në teknologji dhe rrugë daljet legjislative lehtëson tregtinë e falsifikuara dhe të produkteve të paligjshme. Ky është krim i rëndë i organizuar.

Pesticidet e falsifikuara dhe ilegale janë të paprovuara dhe të paautorizuara.
Ato mund të rezultojnë në humbje të rendimentit për fermerët, dhe potencialisht paraqesin rreziqe për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Pesticidet e falsifikuara dhe ilegale janë prezente në tregjet Evropiane kryesisht nëpërmjet kontrabandës ose nën mbulesën e importeve ilegale paralele.

Për të siguruar që keni blerë një produkt legal dhe jo ilegal na kontaktoni ne inbox për të marë informacione mbi produktet e ndryshme që tregtohen në tregun e Kosovës.

Pesticidet fallco

 

Llogaritja-e-dozes-se-pesticideve-shkarko1

Tabele-e-convertimit

Brochure_Spraywise_HandbookExtract_FmlnMixOrder_Apr11

What is GHS_DHelfgott-APPROVED

Perzierja e pesticideve

Brochure_Spraywise_HandbookExtract_FmlnMixOrder_Apr11

Compatibility Chart of Pesticides

Compatibility chart

Chapter 8 Chemical Application