Trajnimi i Fitofarmacistëve u zhvillua në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe administrimit të Ujërave.

Fitofarmacistët janë trajnuar me programin e Trajnerëve si dhe direkt në Fitofarmacitë e tyre në qarqet përkatëse.

Programi i Trajnimit, materialet trajnuese dhe foto të takimit janë listuar në rubrikat më poshtë.