Trajnimet me Fermeret jane realizuar ne qarqet:

 

Tirane

Durres

Korce

Shkoder

Diber

Fier

 

Materialet trajnuese jane te njejta me ato te trajnimit te trajnereve